Activiteit model

From Knowledge Graph Kunstenpunt

Er zijn verschillende soorten activiteiten die gemodelleerd kunnen worden met de beschikbare properties. Hier beschrijven we de modellering.

Tentoonstelling

Solo, groep, beurs, ...

Een tentoonstelling is een cruciale culturele activiteit voor audiovisuele en beeldende kunstenaars. Het onderscheid tussen een solo of groepstentoonstelling zegt veel over de status van de culturele activiteit. Voor meer audiovisuele of performatieve kunstenaars is het type vertoning of performance ook belangrijk. Meer verkoopsgerichte kunstenaars willen ook kunnen tonen dat ze present waren op een beurs, dan vaak gepresenteerd door een specifieke promotiegalerie. De curator van een tentoonstelling is ook belangrijk.

Modellering voor een tentoonstelling
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van de tentoonstelling /
beschrijving beschrijving van de tentoonstelling, bv. naam van kunstenaar en ruimte /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) kies een item dat is "Activiteit Type", bv. Solotentoonstelling /
gebracht door, met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator" Per kunstenaar, curator of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) kies een item dat is een "Locatie" Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats kies een item dat is een "Plaats" Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum startmoment van de tentoonstelling /
einddatum eindmoment van de tentoonstelling /
media eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij)
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om werken die in de tentoonstelling getoond worden Als het van toepassing is kan een qualifier aangeven wat de begindatum en einddatum is, als die afwijken van de volledige duur van de tentoonstellingen
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige activiteiten kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen, dus het is goed om die aan te geven via een multiple select dropdown, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /
discipline In welke discipline bevindt dit werk zich, bv. schilderkunst /

Voorbeeld: Voorbeeldtenstoonstelling van Tom Ruette in Middelheimpark 2022

Specifiek toonmoment bij een tentoonstelling of residentie

Zoals bijvoorbeeld een vernissage, een finnisage, een performance, ...

Formulier voor een toonmoment bij een tentoonstelling of residentie
Veld Input Eventuele qualifiers
label Titel voor het toonmoment /
beschrijving Beschrijving van het toonmoment /
activiteit type (Eventuele "vrije" toekenning via activiteit type (vrij)) kies een Item dat is Activiteit Type; Je kan hier dubbelop aangeven dat het over een Solotentoonstelling, Groepstentoonstelling, Beurs, ... gaat, of in vrije tekst "finnisage", "vernissage", "kunstenaar aanwezig", of zo invoeren /
is onderdeel van de tentoonstelling waarbinnen dit specifieke moment plaatsvindt /
Begindatum De datum waarop (of vanaf wanneer) het specifieke toonmoment plaatsvindt /
Einddatum (optioneel) Als het toch over meerdere dagen zou zijn, dan een einddatum /
gebracht door), met een qualifier voor de rol kies een Item van het type Uitvoerder of Organisator, indien nodig, want veel info zal al in de tentoonstelling zitten die gekoppeld is via "is onderdeel van" Indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden, of een alternatieve naam
plaats kies uit een autofill dropdown één of meerdere geografische plekken (steden, gemeenten, ...) /
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in alaats /
media eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij)
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (via identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om werken die in de tentoonstelling getoond worden Als het van toepassing is kan een qualifier aangeven wat de begindatum en einddatum is, als die afwijken van de volledige duur van de tentoonstellingen
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige activiteiten kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen, dus het is goed om die aan te geven via een multiple select dropdown, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /

Voorbeeld: Performance van Tom Ruette in Middelheimpark, tijdens de Voorbeeldtentoonstelling

Kunstwerk (Werk)

Eventueel kan een kunstwerk ook gemodelleerd worden.

Formulier voor een kunstwerk (om naar te verwijzen bij een tentoonstelling of residentie)
Veld Input Eventuele qualifiers
label Titel voor het werk /
beschrijving Beschrijving van het werk /
werk type (Eventuele "vrije" toekenning via werk type (vrij)) kies een Item dat is Werk Type /
Begindatum De datum waarop (of vanaf wanneer) het specifieke werk gemaakt is /
Einddatum (optioneel) Als het een werk is met een bepaalde periodiciteit, dan een einddatum /
gebracht door), met een qualifier voor de rol kies een Item van het type Uitvoerder of Organisator, bv. de kunstenaar of een assistent Indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden, of een alternatieve naam
media eventueel enkele beelden die het werk beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie ALT text
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij)
subsidie als het werk tot stand kwam dankzij een subsidie, kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (via identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om werken die gerelateerd zijn aan het hier beschreven werk, misschien is het een vertaling, verwijzing, onderdeel, ... /
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige activiteiten kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen, dus het is goed om die aan te geven via een multiple select dropdown, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /

Discussie: wanneer is iets een werk, en wanneer is iets een activiteit?

 • een site-specifieke installatie?
 • een eenmalige performance?
 • een kunstwerk in de publieke ruimte?
 • een film die eenmalig gescreend wordt?
 • ...

Overwegingen:

 • voorkeur om activiteiten te beschrijven, dus bv. bij een kunstwerk in de publieke ruimte is een activiteit de inhuldiging op een bepaalde datum?
 • werken zijn eerder conceptueel, dus ze hebben geen locatie, plaats, adres. Het kan natuurlijk wel zijn dat een werk vast gelinkt is aan zo een locatie, maar die informatie is als structurele data relevant bij de activiteit, en bij het werk kan die informatie meegegeven worden in de opmerking?
 • ...

Residentie

Een residentie is een culturele activiteit van een kunstenaar (uit verschillende disciplines) bij een specifieke organisatie die ruimte en tijd schept voor artistieke ontwikkeling.

Residentieperiode

Invoerformulier voor een residentie
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van de tentoonstelling /
beschrijving beschrijving van de tentoonstelling, bv. naam van kunstenaar en ruimte /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Activiteit Type" (is hier Residentie) /
gebracht door, met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator" Per kunstenaar, curator of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden; indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden.
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) kies een item dat is een "Locatie", een residentieplek/infrastructuur Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats kies een item dat is een "Plaats" (stad, gemeente) Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum startmoment van de residentie /
einddatum eindmoment van de residentie /
media eventueel enkele beelden die de residentie beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie en ALT TEXT
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij)
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (via identificator)
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
discipline In welke discipline bevindt deze residentie zich, bv. beeldhouwwerk /

Voorbeeld: Voorbeeldresidentie van Tom Ruette in Kunstenwerkplaats 2021

Specifiek toonmoment bij een residentie

Soms gaat een residentie gepaard met een specifiek moment, optioneel. Kan hetzelfde gemodelleerd worden als een specifiek toonmoment bij een tentoonstelling.

Concert

Concertmoment

De logica geldt hier dat het over een helder afgebakend evenement gaat, 1 avond, 1 (misschien een voorprogramma), 1 locatie.

Formulier om een concertmoment in te voeren
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van het concert /
beschrijving beschrijving van het concert, bv. naam van groep en ruimte /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) kies een item dat is "Activiteit Type", in dit geval "Concert" /
gebracht door, met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator" Per band, groep, ensemble, muzikant, ... of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden; indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden.
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) kies een item dat is een "Locatie", typisch een concertzaal of zo Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats kies een item dat is een "Plaats" (gemeente, stad, ...) Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum startmoment van het concert /
einddatum eindmoment van het concert /
media eventueel enkele beelden die het concert beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie en ALT text
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij)
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om werken die in de concert gespeeld worden /
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige concerten kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen (bv. door taalgebruik), dus het is goed om die aan te geven via een Item, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /
discipline In welke discipline bevindt dit concert zich, bv. jazz /

Voorbeeld: Voorbeeldconcert van Tom Ruette in Botanique op 3 maart 2020

Reeks van concerten

Soms maakt een concert deel uit van een reeks, of een tournee, een festival, ...; het formulier komt bijna helemaal overeen met een concert. Een concertmoment kan een onderdeel zijn van een "reek van concerten". De "comeback tournee" van een band kan gezien worden als een reeks van concerten: de tournee wordt dan hier beschreven met een begin- en een einddatum, maar geen vaste locatie. Of als het gaat om de vier afscheidsconcerten van een bepaalde artiest in het Sportpaleis, dan kan er hier een concertreeks aangemaakt worden, allemaal met locatie Sportpaleis, en een begin- en einddatum; aanvullend kan elk concert ook nog apart ingevoerd worden en "als onderdeel van" deze reeks gemodelleerd worden, bv. als er bij elk concert een andere special guest is uitgenodig.

Formulier voor invoer van een concertreeks, tournee, festival, ...
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van de concertreeks, tournee, festival, ... /
beschrijving beschrijving van de concertreek, de tournee, het festival, ... /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) kies een item dat is "Activiteit Type", bv. Festival /
gebracht door, met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator", waarmee bands, ensembles, groepen, festivalorganisator, promotor, etc. bedoeld wordt Per band, groep, ensemble, muzikant, ... of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden; indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden.
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) Item: kies een item dat is een "Locatie", typisch een concertzaal, festivalweide Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats kies een item dat is een "Plaats" (gemeente, stad, ...) Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum startmoment van het concert /
einddatum eindmoment van het concert /
media eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij) [TODO]
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om werken die in de concert gespeeld worden /
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige concerten of liederen kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen (bv. door taalgebruik), dus het is goed om die aan te geven via een Item, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /
Property:P8:discipline In welke discipline bevindt deze reeks zich, bv. jazz /

Voorbeeld: TODO

Een "programma", een setlist van "composities" (nummers), als "werk"

Soms is er een bepaald concept (performanceplan) dat herhaald kan worden. Het gaat dan vaak over een musicologische bijeenzetting van repertoire of zo, of echt een "productie" die kan touren. Geen "afscheidstournee" dus, maar echt een artistieke creatie die herhaaldelijk zal opgevoerd worden. Dat is dan een soort van "werk", zoals bij podiumproducties. Een concertmoment of -reeks kan dan "gebruik maken van" dit werk (dit concept, deze productie).

Tabel TODO

Muziekuitgave

Release

Een release is een uitgave van 1 of meerdere nummers. Het is het concept van iets dat op een plaat, single, CD, cassette, USB stick, ... wordt gezet. Of in digitale distributietermen, iets dat als 1 geheel wordt bekendgemaakt; het gaat dan soms over 1 individueel nummer, meerdere nummers, of om een digitale vertaling van een "album". Het gaat om de distributievorm.

Formulier om een muziekrelease in te voeren
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van de muziekrelease /
beschrijving beschrijving van de release, bv. titel van het album, groep, label,tekstuele tracklist, etc. /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) kies een item dat is "Activiteit Type", in dit geval een "Muziekuitgave" /
gebracht door, met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator" Per band, groep, ensemble, muzikant, label, ... of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden; indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden.
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) kies een item dat is een "Locatie", in het geval van een release is dat "Muziekarchief Vlaanderen" (als het beschikbaar is fysiek) Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats kies een item dat is een "Plaats" (gemeente, stad, land, ...) Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum releasedatum /
media eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, auteursrecht (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij) [TODO]
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (TODO)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om werken die in de concert gespeeld worden /
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige concerten kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen (bv. door taalgebruik), dus het is goed om die aan te geven via een Item, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /
discipline In welke discipline bevindt deze uitgave zich, bv. jazz /
format (eventueel format (vrij)) /
identificator Vrije tekenreeks om een identificator (bv. een barcode of catalog number) mee te geven, dit kan ook getypeerd worden via identificator type (vrij) /

Voorbeeld: Voorbeeld EP van Tom Ruette (zie tracks via "verwijzingen naar", voorbeeldtrack is Voorbeeldtrack)

Formulier voor een opname (phonogram)

Hier gaat het niet over de distributievorm, maar over de activiteit van iets op te nemen. Die opname kan daarna nooit gedistribueerd worden (via een release, zie hierboven), maar ze vindt wel plaats, in een studio, op een bepaalde datum, ...

Formulier voor trackdetails, opname (phonogram)
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van de track of opname /
beschrijving beschrijving van de track of opname /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Activiteit Type", in dit geval een Opname /
gebracht door, met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator" Per band, groep, ensemble, muzikant, label, ... of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden; indien nodig kan er ook een rol in vrije tekstvorm meegegeven worden.
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) Item: kies een item dat is een "Locatie", typisch een opnamestudio of zo Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats kies een item dat is een "Plaats" (gemeente, stad, ...) Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum startmoment van de opname(periode) /
einddatum eindmoment van de opname(periode) /
media eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie of alt text
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij)
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om bv. een compositie /
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige tracks kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen (bv. door taalgebruik), dus het is goed om die aan te geven via een Item, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /
discipline In welke discipline bevindt deze opname zich, bv. jazz /

Voorbeeld: Voorbeeldtrack op EP Tom

Compositie (werk)

Eventueel kan een compositie ook worden weggeschreven (TODO)

Podiumproductie

Hier hanteren we ook een drieledige structuur:

 • werk: een bepaalde enscenering door een maker van een bepaald stuk. Hierbij wordt er geen specifieke cast benoemd.
 • productie: als het werk voor een bepaalde tijd uitgevoerd kan worden door een vastgelegde cast.
 • voorstelling: een uitvoering van de productie door de gegeven cast (eventueel met een vervanging) op een bepaalde datum en in een bepaalde locatie.

Werk

Op het werkniveau is een podiumproductie een herhaalbaar concept, een beetje zoals de "setlist" van bij concerten, maar dat niet concreet geïnstantieerd is door een bepaalde cast ofzo, of geen concrete speeldata heeft. Het is een conceptueel niveau.

Invoerformulier voor een podiumwerk
Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van het podiumwerk /
beschrijving beschrijving van het podiumwerk, bv. naam van productie en de hoofdproducenten /
is Werk /
werk type (eventueel een werk type in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Werk Type", in dit geval Podiumproductie /
gebracht door kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator" Per kunstenaar, curator of betrokken organisator kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden en uiteraard een rol, als dat nodig is.
begindatum begindatum van het podiumwerk /
media eventueel enkele beelden die het werk beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij) [TODO]
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan bijvoorbeeld om een theatertekst //
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /
trigger (kan ook eventueel via trigger (vrij)) Sommige activiteiten kunnen bepaalde reacties triggeren bij mensen, dus het is goed om die aan te geven via een multiple select dropdown, of in vrije tekst. /
leeftijd Om in vrije tekst aan te geven voor welke leeftijdscategorie de activiteit geschikt is /
Property:P8:discipline (eventueel discipline (vrij) In welke discipline bevindt dit werk zich, bv. opera /

Voorbeeld: Tosca van Vlaamse Opera uit 2006

Podiumproductie met speelgelegenheden en terugkerende cast

Een podiumwerk wordt "geïnstantieerd" doordat een bepaalde cast wordt geëngageerd voor een zekere periode of in een bepaald seizoen. Dit beschouwen we als een activiteit, een beetje zoals een concertreeks.

Veld Input Eventuele qualifiers
titel titel van de podiumproductie /
beschrijving beschrijving van de productie, bv. naam van productie, de hoofdproducenten en de periode of seizoen waarin het speelde /
is Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) kies een item dat is "Activiteit Type", in dit geval "Podiumproductie" /
gebracht door kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator", met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) Per maker, speler, credit, ... kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden
begindatum begindatum van de podiumproductie /
einddatum einddatum van de podiumproductie /
media eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij) [TODO]
subsidie kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (identificator)
gebruikt werk kies een Item dat is "Werk", het gaat dan om het podiumwerk (zie hierboven) //
opmerking als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /

(leeftijd, discipline, trigger, ... kan afgeleid worden uit het podiumwerk waar naar verwezen wordt, maar indien nodig kan het zeker hier extra gemeld worden, bv. als in de specifieke productie iets wordt toegevoegd (of weggelaten) dat de leeftijd, discipline of triggers verandert.

Voorbeeld: [[Item:Q224442|Rosas danst Rosas] (2014-2015)]

Voorstelling van een podiumproductie

Als een podiumwerk concreet wordt doordat er een cast wordt geëngageerd bv. voor een bepaald seizoen, dan is het daarna ook de bedoeling dat dat werk getoond wordt aan publiek tijdens voorstelling. Voorstellingen verwijzen dus naar een productie (activiteit), maar voegen een locatie, een tijdstip, etc. toe.

Invoerformulier voor een podiumvoorstelling
Veld Input Eventuele qualifiers
titel String: bv. titel van de productie, aangevuld met de datum en de locatie /
beschrijving String: beschrijving van de productie, bv. naam van productie, de hoofdproducenten en de datum, de locatie /
is Item: Activiteit /
activiteit type (eventueel een activiteit type in vrije tekst) Item: kies een item dat is "Activiteit Type", in dit geval "Voorstelling" /
gebracht door Item: kies een item dat is "Uitvoerder" of "Organisator", met qualifier voor rol (eventueel een rol in vrije tekst) Per maker, speler, credit, ... kan er ook een alternatieve naam meegegeven worden
locatie (indien nodig kan er ook een locatie in vrije tekstvorm meegegeven worden) Item: kies een item dat is een "Locatie", typisch een CC of theaterzaal of zo Per locatie kan er een alternatieve naam meegegeven worden
plaats Item: kies een item dat is een "Plaats" (gemeente, stad, ...) Per plaats kan er een alternatieve naam meegegeven worden
adres String: De adreslijn met straat en nummer enzo; stad/land informatie staat in Plaats /
begindatum Tijd/datum: begindatum van de voorstelling /
einddatum Tijd/datum: einddatum van de voorstelling /
media Media: eventueel enkele beelden die de activiteit beschrijven consent om de media te mogen opslaan of publiceren, copyright notice (of auteursrecht (vrij)), opmerking voor verdere caption informatie
URL URL: Een verwijzing naar een externe online bron Een kwalifiër die aangeeft wanneer de bron geconsulteerd is via begindatum, en een url type om eventueel die verwijzing te typeren (kan ook via vrij veld URL type (vrij) [TODO]
subsidie Item: kies een verwijzing naar een item dat is "subsidietype" (indien nodig kan dit ook via een vrije tekst veld worden getypeerd, via subsidie (vrij)) verder qualifiers kunnen eventueel verwijzen naar een dossiernummer (TODO)
is onderdeel van Item: kies een Item dat is "Podiumproductie" (als activiteit) //
opmerking String: als het nodig is om een opmerking toe te voegen dan kan dat hier /

Voorbeeld: Rosas danst rosas in museum of contemporary art, Chicago, september 2014

Discussie:

 • een podiumkunstenfestival, hoe modelleren we dat? Dat is een reeks van voorstellingen. Naar analogie met een concertreeks/muziekfestival dan?